Bảo mật ngân hàng trực tuyến nên được đầu từ nhiều hơn

Với hệ thống giúp cung cấp dịch vụ Internet Banking đang phải đảm bảo được các cách thức để tuân thủ theo các quy định từ phía ngân hàng nhà nước để đảm bảo được về vấn đề an toàn để bảo mật hệ thống cũng như CNTT trong việc hoạt động ở trong ngân hàng và đảm bảo được bí mật các thông tin khách hàng mà mọi giao dịch và tài chính cũng phải được xác thực cùng với đó là hai yếu tố.

Theo dự thảo thông tư về các quy định về an toàn và bảo mật cho việc giúp phân phối các dịch vụ ngân hàng ở trên Internet do phía Ngân hàng Nhà nước đã soạn thảo và hệ thống giúp cung ứng các dịch vụ Internet Banking để đảm bảo được các nguyên tắc xếp hạng đó chính là hệ thống CNTT cần thiết và được tuân thủ với các quy định từ ngân hàng và nhà nước để đảm bảo về an toàn và bảo mật tốt hơn cho hệ thống CNTT trong hoạt động từ phía ngân hàng.

Tham khảo sản phẩm kết nối 3g tốc độ cao giá rẻ tại: USB 3G giá rẻ

Đồng thời còn đảm bảo được bí mật các kiến thức từ khách hàng với tính toàn vẹn các dữ liệu để giúp giao dịch với khách hàng và các giao dịch tài chính của khách hàng cần phải được xác thực với hai yếu tốt.

Những trang bị thiết bị hạ tầng kỹ thuật CNTT sẽ cung cấp dịch vị Internet Banking cần phải có được bản quyền và nguồn gốc cũng như nguồn gốc rõ ràng hơn trong trường hợp không được nhà cung cấp giúp đỡ cũng như không có khả năng để nâng cấp giúp cài đặt phần mềm các phiên bản mới đơn vị cần phải có một kế hoạch rõ ràng để nâng cấp và thay thế theo thông báo từ phía đơn vị sản xuất.

Có thể bạn thích sản phẩm kết nối 3G tốc độ cao tại: Sim 3G

Dự thảo cũng đã nêu rõ rằng phần mềm Internet Banking ở trên sản phẩm di động cần phải được đảm bảo để tuân thủ với các quy định thông tư và cùng các yêu cầu chương trình cần phải được áp dụng với những biện pháp bảo vệ để giúp hạn chế bị dịch ngược và phần mềm òn sử dụng để tạo OTP phải dùng cùng với mã hóa do phía đơn vị cung cấp để giúp kích hoạt trước khi sử dụng đấy là một mã khóa được kích hoạt và chỉ được sử dụng dành cho một mặt hàng di động khi truy cập vào phần mềm cần phải được xác thực.

Đối với trường hợp xác thực sai liên tiếp quá so với số lần do đơn vị đã qui định từ trước là 5 lần phần mềm sẽ tự động khóa tạm thời tài khoản để không cho khách hàng sử dụng.

Dự thảo cũng đã quy định rằng hạn mức giao dịch tài chính đối với các khách hàng cá nhân bao gồm: Giao dịch loại A và những giao dịch tài chính có với số tiền dưới khoảng 50 triệu đồng, giao dịch loại B là số tiền dưới 200 triệu đồng, giao dịch loại C là các giao dịch tài chính có số tiền dưới 500 triệu đồng, giao dịch loại D là các giao dịch tài chính có số tiền từ 500 triệu đồng trở lên.

Tất cả các cơ quan và đơn vị cần phải áp dụng đối với những biện pháp để đảm bảo an toàn cũng như bảo mật cơ sở dữ liệu từ khách hàng. Dữ liệu nhạy cảm của khách hàng khi lưu trữ và truyền trên mạng Internet cũng sẽ được mã hóa để giúp che giấu.

Cần phải thiết lập được quyền truy cập vừa đủ cho nhân sự để tiến hành thực hiện nhiệm vụ khi truy cập các dữ liệu đối với khác hàng, có biện pháp để giúp giám sát mỗi lần truy cập và có thêm biện pháp để quản lý truy cập để tiếp cận đối với những sản phẩm phương tiện giúp lưu trữ các dữ liệu về mặt kiến thức các khách hàng giúp ngăn chặn rò rỉ cũng như không sợ bị lộ các dữ liệu.

Xem thêm: Cho thuê wifi du lịch

(Lượt xem: 1, Lượt xem trong ngày: 1)

Bài trước:

Bài sau:

Condotel Vinpearl